Detecció risc cardiovascular

El risc cardiovascular és la probabilitat de patir una malaltia cardiovascular en un determinat període de temps, freqüentment 10 anys.

Els factors de risc que convé controlar són:

Colesterol. La concentració elevada de colesterol total i de colesterol – LDL és un dels factors de risc cardiovascular més importants. Tabac. L’efecte del tabac està relacionat amb la quantitat de tabac consumit i la duració de l’hàbit.

Diabetes Mellitus. La prevalença en la població adulta està al voltant del 8%, encara que s’estima que tan sols la meitat està diagnosticada.

Sedentarisme. La relació inversament proporcional entre exercici físic i risc de mortalitat cardiovascular recomana la pràctica d’exercici, adaptat a l’edat i la condició física.

Edat. Ser home i el pas dels anys incrementa el risc de malaltia cardiovascular.

Hipertensió arterial. El descens de les xifres de tensió arterial redueix els episodis cardiovasculars (sobretot els accidents vasculars cerebrals).

Obesitat. Diversos estudis correlacionen obesitat i major risc de mortalitat.

Els paràmetres sanguinis es determinen amb lèquip Accutrend Plus que permet la medició en pocs minuts, en sang capilar, dels tres principals factors de risc. Com que els nivells elevats de colesterol o triglicèrids no son sintomátics, la malaltia es pot desenvolupar de manera silenciosa i per aquest motiu, la detecció precoç i regular i el monitoreig son molt importants