Magatzem robotitzat

El robot anulla els possibles errors de dispensació, permet la perfecta conservació dels medicaments i disminueix el temps de recerca de medicaments, permetent-nos dedicar aquest temps al nostres clients.