973652525

Perforació lòbul orella i col.locació d’arracades ;

Perforem el lòbul de la orella mitjançant la tècnica de subjecció de l’arracada de manera automàtica, estèril i d’un sol ús.

El sistema que utilitzem és ideal per nadons perquè és molt ràpid i silenciós
És un mètode indolor i es realitza amb les màximes garanties de seguretat i higiene. Amb la compra de les arracades la perforació es gratuïta.