Servei personalitzat de dosificació SPD

– És un servei que ens pot sol.licitar amb un cost mínim. Unicament cobrem el material

– Ajuda al pacient a seguir el seu tractament, organitzant-li la seva medicació per dies i preses per un temps determinat.

– Utilitza un envas tipus blister amb alveòls on s’introdueixen les dossificacións dels diferents medicaments per a cada presa diaria.

– Es desenvolupa sota la supervisió d’un farmacèutic seguint un estricte protocol de seguretat i qualitat.

Quins avantatges té?

– Millora el control del pacient

– Facilita el compliment del tractament.

– Redueix el els errors en la presa de medicaments.

– Evita els problemes de manipulació i conservació.

– Evita els problemes de confusió i intoxicació involuntària.

Com funciona?

En primer lloc, es manté una entrevista amb el pacient per tal de explicar-li detalladament el servei. En aquesta primera entrevista, es recullen les dades personals i de medicació del pacient, així com el consentiment informat.

En aquest moment, el farmacèutic prepara el dispositiu blíster del pacient amb la medicació per a tota una setmana en les diferents menjades.

La nostra farmàcia està certificada per preparar amb seguretat els blisters a les persones amb necessitats especials